advies & ingenieursbureau

Revitalisatie Baarnse Bos, fase II

Ecogroen begeleidt op dit moment fase II van de revitalisering van het Baarnse Bos nabij paleis Soestdijk. Een vijftal karakteristieke elementen van het 18de eeuwse parkbos worden in ere hersteld.

De maatregelen maken onderdeel uit van het masterplan ‘Baarnse Bos’, zoals opgesteld door de Landschapsarchitecten SB4 Bureau voor Historische Tuinen, Parken en Landschappen. Staatsbosbeheer is eigenaar van het parkbos en gaf Ecogroen opdracht om een deel van de maatregelen uit te werken tot besteksniveau en de uitvoering te begeleiden. Begin 2016 wordt het werk opgeleverd en kunnen bezoekers weer genieten van herstelde zichtlijnen, spannende wandelroutes en bijzondere elementen van wat in het begin van de 18e eeuw nog ‘Buitenplaats De Eult’ heette.

Elite

Meest tot de verbeelding sprekende element in het Baarnse Bos is misschien wel de ‘Berceau’. Deze is aangelegd nadat de vroegere buitenplaats De Eult in 1758 aan Paleis Soestdijk werd toegevoegd. De uit eiken en beuken bestaande loofgang functioneerde als wandelverbinding tussen het paleis en de Lindekom. Van oorsprong lag de Berceau in open terrein. De elite prefereerde een blanke huidskleur en wandelde daarom graag in de schaduw. In de loop der tijd is de Berceau steeds meer ingesloten geraakt door bos. Voor herstel en behoud van de Berceau is het bos eromheen teruggezet zodat er weer licht en ruimte is.

Patte d’Oie

De uit het eind van de 18de eeuw daterende Ganzevoet, oftewel ‘Patte ‘d’Oie’, is opnieuw zichtbaar gemaakt. Een ‘Patte d’Oie’ is een driehoek van lanen die gezamenlijk aan een Ganzevoet doen denken, en stamt uit de baroktijd. Door gebruik van kunststenen elementen komt dit historische element weer goed tot zijn recht.

Lindekom

Een wandeling door De berceau eindigt nog steeds bij de Lindekom. Deze vijver is onderdeel van de oudste parkaanleg (vóór 1733) en was vanouds omringd door een krans van lindebomen en een hoge beukenhaag. Later werd het een pittoresk plekje waar de dames van Paleis Soestdijk konden rusten op een bankje. De plek is in de loop der tijd in verval geraakt.

Op basis van historische tekeningen heeft SB4 een eigentijdse invulling voor deze locatie ontworpen, waarin de strak belijnde vijver in moderne uitvoering terug komt