advies & ingenieursbureau

Een veilige haven voor beschermde varens

Op de eeuwenoude kademuren van de Oude Haven in Schoonhoven groeit de beschermde Tongvaren. De kademuren waren aan vervanging toe waardoor de varens dreigden te verdwijnen. Ecogroen adviseerde gemeente Schoonhoven de varenrijke muurdelen uit de oude kades te zagen en deze in de nieuwe kademuur te verwerken.

Naast Tongvarens zijn ook Steenbreekvarens gespaard. Beide varensoorten kwamen aan het licht toen we hier in 2014 op verzoek van gemeente Schoonhoven ecologisch onderzoek uitvoerden. De groeiplaatsen van beide varensoorten zijn wettelijk beschermd. De varens zijn daarom verplaatst.

Groeiplaatsen

Ecogroen heeft ter voorbereiding op de herstelwerkzaamheden goed naar de groeiplaatsomstandigheden gekeken. Varens groeien onder vochtige en schaduwrijke omstandigheden. De oude muren bevatten van oorsprong cement met veel kalk. Vocht en schaduw zijn ruim voorradig. We hebben de gemeente en aannemer wel geadviseerd kalkrijk cement te gebruiken.

Varens groeien als kool

In december 2014 zijn de oude muurdelen in de nieuwe westelijke kademuur gemetseld. De oude muurdelen steken speels af tegen de nieuwe kademuur: In Utrecht heet de methode niet voor niets de ‘Wolkenmethode’. Het resultaat mag er zijn: de varens slaan goed aan.

Vervolg

Dit jaar is de renovatie van de oostelijke kademuur gestart. De varens die hier groeien worden op dezelfde wijze gespaard.