advies & ingenieursbureau

Draaiboek Beheer en Onderhoud

Ecogroen werkt samen met terrein beherende organisaties en eigenaren aan praktische en doeltreffende beheeroplossingen. Eén van deze beheeroplossingen is het ‘Draaiboek Beheer en Onderhoud’ (DBO). Het DBO voorziet beheerders en eigenaren van een op maat gemaakt overzicht van beheerwerkzaamheden.

Het Draaiboek Beheer en Onderhoud bevat de beheerdoelen, beheertypen, werkzaamheden, frequenties en locaties. Daarnaast bevat het Draaiboek een planning, budgetraming en kaartmateriaal. Het Draaiboek kan worden gebruikt bij de aanvraag van beheersubsidies en het opstellen van beheerplannen en visies.

De input voor een Draaiboek Beheer en Onderhoud

Voorafgaand aan het opstellen van het Draaiboek Beheer en Onderhoud wordt alle beschikbare informatie uit bestaande onderzoeken en beheerplannen verzameld. Uit de praktijk – bij het opstellen van draaiboeken voor o.a. Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Het Utrechts Landschap – blijkt dat kennis en kunde van beheerders en terreinmedewerkers essentieel is voor toekomstbestendig beheer. Resterende informatie verzamelen wij door middel van een terreininventarisatie waarbij alle beheertypen en objecten worden vastgelegd met behulp van GPS.

Opstellen Draaiboek Beheer en Onderhoud

De verzamelde informatie wordt in het Draaiboek Beheer en Onderhoud gekoppeld aan de beheertypen. De beheertypen en beheermaatregelen worden verwerkt in een digitale kaart (QGIS). Met behulp van QGIS worden tevens oppervlakten, lengten en aantallen vastgesteld. Dit vormt de input voor de budget- of directieraming. Met deze raming wordt inzicht gegeven in de (jaarlijkse) beheerkosten, op basis van de in het draaiboek beschreven werkzaamheden. Onderdeel van het Draaiboek is een beschrijving van elk beheertype en een jaarplanning voor het beheer.

Werken met het Draaiboek Beheer en Onderhoud

Het Draaiboek Beheer en Onderhoud bevat alle relevante informatie over de beheerwerkzaamheden. Zo weten Intern en extern uitvoerend personeel, vrijwilligers en pachters exact welke werkzaamheden hoe, waar en wanneer worden uitgevoerd. Het gebruik van gangbare software (Office) maakt het voor u als eigenaar of beheerder eenvoudig om aanpassingen te verwerken. Met de bijgevoegde inschrijfstaat kan een aannemer eenvoudig een prijsaanbieding maken voor de (geselecteerde) beheermaatregelen.

Ons Draaiboek Beheer en Onderhoud wordt goed ontvangen

Boswachter Joris Hellevoort van Het Utrechts Landschap omschreef het Draaiboek Beheer & Onderhoud van Ecogroen als volgt:

Door als gebiedskenner samen met de specialisten van Ecogroen te werken aan de inhoud van een draaiboek Beheer en Onderhoud (DBO) wordt kennis van twee kanten optimaal benut. Het DBO geeft mij als boswachter/beheerder prettig inzicht in de specifieke, op de landgoederen voorkomende, beheerwerkzaamheden. Doordat ik zelf een goed beeld van de werkzaamheden heb, is het eenvoudig om met het draaiboek, de planning en de bijgevoegde kaarten aanwijzingen te geven aan uitvoerend personeel. Daarnaast kan ik aan de hand van het DBO ook bestuurders en beleidsmakers inzicht geven in de noodzakelijke werkzaamheden en de daarbij behorende kosten voor een bestendig beheer van de landgoederen die wij als Utrechts Landschap beheren. Het DBO voorziet dus in meerdere behoeften!”

Draaiboek Beheer en Onderhoud als input bij BRIM en/of SNL

Bij de aanvraag of verantwoording van beheersubsidies (BRIM/SNL) wordt door subsidieverstrekkers veelal om een beheerplan gevraagd. Het Draaiboek Beheer en Onderhoud voorziet in deze behoefte. De subsidieverlener ontvangt hiermee een handzaam en compleet document.

 

Wij ondersteunen U graag met een doeltreffend advies en/of het opstellen van een Draaiboek, zodat u ook handvatten en inzicht krijgt voor het voeren van een bestendig beheer op uw terrein(en).