advies & ingenieursbureau

Werkveld

Inventarisatie & Monitoring

Of het nu gaat om het verzamelen van informatie voor een effectbeoordeling, voor een ontwerp- of beheeradvies of voor het volgen van populatietrends, wij kunnen het benodigd inventarisatiewerk voor u uitvoeren.

Het onderzoek naar de verspreiding van natuurwaarden, planten en dieren is een ware kunst. Het vraagt immers jarenlange ervaring in het ‘lezen’ van het landschap, vergaande soortenkennis en de juiste onderzoeksmethoden. Daarnaast is het van belang om te begrijpen waarvoor  de informatie nodig is, zodat we het onderzoek zo effectief en efficiënt mogelijk uitvoeren. In het veld kunnen we al gerichter zoeken. Zijn er potentiële natuurwaarden die ontwikkelkansen bieden? Welke mitigerende maatregelen zijn nodig en mogelijk om een project door een vergunningtraject te loodsen? Welk beheer past bij aanwezige of te ontwikkelen natuurwaarden? Bij elk veldonderzoek denken we vooruit, werken we aan het gewenste resultaat en brengen we uw project verder.

Meestal zijn eerder verzamelde verspreidingsgegevens voorhanden. Toch is vaak veldonderzoek nodig om een actueel, nauwkeurig en compleet beeld te krijgen van aanwezige natuurwaarden en potenties. Dat is vooral van groot belang bij toetsingen aan natuurwet- en regelgeving. Ondeugdelijk onderzoek kan leiden tot langdurige juridische procedures of tot afwijzing van een vergunning- of ontheffingsaanvraag. Bij het werkveld ‘Natuurwetgeving en Effectstudies’ leest u meer over hoe wij ecologische informatie verwerken tot praktisch bruikbare adviesrapporten.

error: Content is protected !!