advies & ingenieursbureau

Werkveld

Natuurwetgeving & Effectstudies

In de afgelopen decennia heeft natuurwetgeving zich ontwikkeld tot een bepalende factor bij ruimtelijke ontwikkelingen. Steeds meer nadruk is komen te liggen op de bescherming van soorten en gebieden en zonder goed onderzoek lopen procedures vast.

Het is inmiddels vanzelfsprekender geworden om vroeg in het planproces te kijken naar natuurwaarden. Niet alleen omdat die waarden juridische bescherming genieten, maar ook omdat steeds meer mensen waarde hechten aan zorgvuldige omgang met onze leefomgeving.

Onze ecologen hebben een goede basis in het veld. Ze kennen de relevante soorten en zijn in staat het landschap te lezen. Daarnaast is de juridische toetsing aan de Omgevingswet een specialisme binnen ons bedrijf. In de loop der jaren hebben wij duizenden ontwikkelingen getoetst. Enkele voorbeelden daarvan zijn het baggeren van havens, de uitbreiding van industrie, agrarische bedrijfsverplaatsingen en woningbouw. Maar wij adviseren ook bij de bouw van windmolens, graven van nevengeulen, verbreding van snelwegen en sloop van gebouwen.

We staan door onze ruime ervaring garant voor zorgvuldige analyses, juridisch houdbare effect beoordelingen, ijzersterke rapportages en praktische oplossingen. Wij adviseren op zuivere, zakelijke wijze met uw belangen als vertrekpunt.

error: Content is protected !!